เมนูย่อยหัวข้ออื่นๆ : Project | Programming | Web-Design Web-Application | Network | Tutor | Graphic - Multimedia | Interior | Album | ข้อมูลความรู้ | SA | SEO |คอร์ส

Service บริการของเรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทำการตลาดบนโลกออนไลน์ ใครว่าไม่สำคัญ! ปัจจุบันนี้ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ หรือ เกือบทั้งหมด มีการติดต่อ

สื่อสารกันทาง อินเตอร์เน็ต และการที่เราจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนั้น ก็จำเป็นจะต้องใช้เส้นทางนี้ เข้าสู่สายตาของ

ผู้ชม และจะทำอย่างไรให้สิ่งที่เราต้องการนำเสนอ เข้าสู่กลุ่มคนหมู่มากได้ในระยะเวลาที่สั้น และ ปริมาณมากๆ ได้

เราจึงขอนำเสนอ การทำโฆษณาบนออนไลน์ เรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญในด้านของการโฆษณา ผ่าน โลกออนไลน์ และ

บนระบบ Social Networkทำให้องค์กรของท่านมีผู้รู้จัก วันละนับร้อย นับพันคน รวมถึงมีการจัดสถิติ การเข้าชม เพื่อ

เป็นฐานข้อมูลให้ท่านนำ Dataเหล่านี้ ไปวิเคราะห์ หรือต่อยอด ด้านการตลาดได้อย่างดีเยี่ยม.